Kritické vrozené srdeční vady (CCHD)

Screening kritických vrozených srdečních vad (CCHD) před propuštěním do domácí péče

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za zájem o naše stránky.

Důvodem vytvoření těchto webových stránek je zveřejnění návodu na jednoduchou metodu pro včasný záchyt kritických srdečních vad (CCHD) u novorozenců v bezpříznakovém období.

Metoda je ověřena od první publikace od roku 2009 (Granelli, 2009) u stovek tisíců dětí (Švédsko, USA, Anglie, Čína aj.). Každým rokem se zájem o metodu šíří a světová mapa se zaplňuje barvami dle zájmu nebo dokonce národních doporučení. Jak vyplývá z přiložených přednášek, je to metoda s vysokou senzitivitou i specifitou.

Včasný záchyt CCHD ještě před propuštěním vede k ochraně novorozenců, rodičů i personálu novorozeneckých oddělení. Může tak zamezit dramatickému zhoršení stavu i několik dnů po propuštění z oddělení. V opačném případě je dítě ve smrtelném ohrožení srdečním selháním. Stejně tak je vyšetření vhodné při předčasném prpuštění z porodnice. Tam je sice senzitivita menší, ale i tak je přece jenom děti i personál více chráněn.

Pro personál pak záchyt CCHD před opuštěním oddělení odstraní nebezpečí stížnosti příbuzných dítěte na přehlédnutí vady se zanedbáním zdravotní péče. To, že právě CCHD může probíhat bezpříznakově, je pak poměrně složité rodičům nebo orgánům činným v trestním řízení vysvětlovat.

Vyšetření se provádí běžnou pulsní oximetrií podle schématu uvedeného na těchto stránkách – ZDE. Podle studií se při použití metody měření systémem S.E.T. (MASIMO) se měření zpřesňuje.

Vyšetření pulsní oximetrie na pravé horní končetině a libovolné dolní končetině trvá asi 2-5 minut, je neinvazivní a nebolestivé.

V případě pozitivního nálezu je pak indikováno echokardiografické vyšetření. K tomuto vyšetření jsme nemuseli při vyšetření více jak 2 200 dětí přistoupit. Bylo nutné jen u dvou dětí, které jsme zachytili právě screeningem a které CCHD skutečně měly.

Součástí stránek je rozhodovací schéma, podle kterého děti na Novorozeneckém oddělení vyšetřujeme.

Právní situace:

Screening je nepovinný, nevzniká na něj žádný automatický nárok ze strany klientů nemocnic.

Sběr dat:

  • Není zaveden povinný centrální sběr údajů o tomto screeningu.
  • Do vyřešení této situace se nabízí sběr anonymních údajů mým prostřednictvím.
  • Informace zdravotnických zařízení jsou do centrálního registru zasílány dobrovolně.
  • Jednou ročně bych se vás pak zeptal na počty vyšetřených dětí a případný záchyt CCHD.

V případě, že se screeningem CCHD začínáte, sdělte tuto skutečnost na mailovou adresu lumir.kantor@fnol.cz. Do mailu uveďte odhadovaný počet porodů za rok.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2020. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.