Informace o COVID–19 pro kojící maminky

Může být COVID-19 přenesen kojením?

Virus způsobující onemocnění COVID-19 dosud nebyl detekován v mateřském mléku žádné matky s potvrzenou infekcí COVID-19 nebo u matek s podezřením na toto onemocnění. Zdá se tedy velmi nepravděpodobné, že by se virus způsobující COVID-19 přenášel kojením nebo mateřským mlékem.

Měly by matky kojit v komunitách, kde převládá COVID-19?

Ano. Ve všech socioekonomických podmínkách kojení zlepšuje přežití a poskytuje novorozencům a kojencům výhody dlouhodobého zdraví a správného vývoje. Kojení také zlepšuje zdraví matek. Tomuto přístupu napomáhá i fakt, že přenos COVID-19 do mateřského mléka a kojení nebyl detekován. Není důvod se kojení vyhýbat nebo jej ukončit.

Mělo by být dítě po porodu v okamžitém kontaktu s matkou, u které je potvrzena nebo  existuje podezření, že má COVID-19?

Ano. U termínových dětí okamžitý tělesný kontakt včetně klokánkování zlepšuje tepelný komfort dítěte a je spojen se sníženou novorozeneckou úmrtností. Umístění novorozence do blízkosti matky také umožňuje včasné zahájení kojení, což je důležité pro dlouhodobé zdraví dětí. Četné výhody tělesného kontaktu a kojení podstatně převažují nad možnými riziky přenosu a nemocí spojených s infekcí COVID-19. U předčasně narozených dětí je situace složitější – na postup péče o předčasně narozené dítě se prosím zeptejte na oddělení, kde je nebo bude Vaše dítě hospitalizováno.

Jaká jsou hygienická doporučení pro kojící matku, u které je potvrzeno nebo existuje podezření, že má COVID-19?

Pokud je matce potvrzena diagnóza nebo existuje podezření, že má COVID-19, měla by dodržovat následující zásady:

Umyjte si ruce desinfekčním mýdlem a vodou nebo desinfekcí než se dítěte dotknete.
Při krmení mějte krytý nos a ústa (rouška, respirátor). Je důležité:

  • Masku vyměňte, jakmile zvlhne
  • Masku poté okamžitě zlikvidujte
  • Nepoužívejte masku opakovaně
  • Nedotýkejte se přední části masky
  • Kýchejte nebo kašlete do kapesníku, který okamžitě zlikvidujte a desinfikujte si ruce.
  • Pravidelně čistěte a dezinfikujte povrchy

Je nutné, aby si matka s potvrzenou diagnózou nebo podezřením na COVID-19 umývala prsa před kojením nebo před odsátím mléka?

Pokud je matce potvrzena infekce COVID-19 nebo na ni existuje podezření, měla by si před kojením alespoň po dobu 20 sekund jemně umýt prsa mýdlem a teplou vodou. Není nutné umývat prsa před úplně každým kojením nebo před každým odsátím mléka.

Je bezpečné dávat odsávané mateřské mléko od matky, u které bylo potvrzeno nebo existuje podezření, že má COVID-19?

Ano. Virus COVID-19 nebyl dosud detekován v mateřském mléce žádné matky, u které bylo potvrzeno, že má COVID-19. Je nepravděpodobné, že by virus mohl být přenášen podáním mateřského mléka od matky s potvrzenou infekcí COVID-19.

Pokud matka s potvrzenou diagnózou nebo s podezřením na  COVID-19 odsává své mléko pro své dítě, jsou nutná další opatření při manipulaci s odsávačkou, nádobami na skladování mléka nebo lahvičkami?

I když přenos infekce COVID-19 je velice nepravděpodobný, je třeba po každém použití řádně vyčistit odsávačku mateřského mléka, nádoby na skladování mléka a pomůcky ke krmení.

Po každém použití umyjte odsávací a trychtýř a nádoby mycím prostředkem, např. prostředek na mytí nádobí a teplá voda. Poté opláchněte horkou vodou po dobu 10-15 sekund.
Některé části odsávačky lze umístit do horního koše myčky nádobí (je-li k dispozici). Předtím si přečtěte návod k použití.

Pokud matka s infekcí  COVID-19 nemohla kojit, protože byla příliš nemocná nebo kvůli jiné nemoci, kdy může znovu začít kojit?

Matka může začít kojit, jakmile se to cítí dobře. Neexistuje žádný časový interval, po který by se mělo čekat. Neexistují žádné důkazy o tom, že by mělo kojení u matky vliv na klinický průběh léčby COVID-19.

Mají výsledky testování COVID-19 nějaký vliv na doporučení ohledně kojení kojenců a malých dětí?

Testování COVID-19 nemá žádné okamžité důsledky pro rozhodnutí o kojení kojenců a malých dětí. Potvrzení infekce COVID-19 však znamená, že matka by měla provádět vhodné doporučené hygienické postupy po dobu, kdy je pravděpodobné, že bude nakažlivá, tj. během symptomů nebo do 14 dnů po začátku příznaků, podle toho, co trvá déle.

Zpracovala: Bc. Petra Krahulíková, Novorozenecké oddělení FNOL
Literatura: www.who.int