Jednotka intenzivní a resuscitační péče (JIRP)

Naše motto: „Přistupujeme individuálně k potřebám dětí a usilujeme o časné zapojení rodičů do péče.“

Jednotka intenzivní a resuscitační péče pro novorozence pečuje o novorozence se závažnými onemocněními, která ohrožují život a zdraví dětí. Jsou to jak děti předčasně narozené, tak děti narozené v termínu, ale se závažnými onemocněními (vrozené vady, infekční onemocnění atd.).

Oddělení je vybaveno nejmodernější zdravotnickou technikou umožňující poskytovat péči na špičkové úrovni, samozřejmostí je vzdělaný a zkušený personál a široká dostupnost další navazující péče (spolupráce s odborníky příbuzných oborů – chirurgických i pediatrických). Pracoviště dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v oblasti péče o předčasně narozené novorozence.

Nutnost intenzivní péče s sebou přináší nutná omezení – pro dítě i jeho rodinu. Tuto skutečnost si dobře uvědomujeme a snažíme se proto tato omezení minimalizovat:

 • Důležitým cílem pracoviště je poskytování tzv. individualizované vývojové péče (NIDCAP), jehož cílem je vytvoření optimálních podmínek pro vývoj novorozených dětí se zřetelem k jejich individuálním potřebám.
 • Používáme moderní polohovací pomůcky, které u dětí navozují pocit bezpečí, snižují negativní vnímání prostředí nemocniční péče a zvyšují komfort dítěte.
 • Rodiče a nejbližší mohou dítě pravidelně navštěvovat, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. Návštěvy rodičů jsou na oddělení možné 24 hodin denně. V doprovodu rodičů mohou dítě navštívit také sourozenci a prarodiče.
 • Klokánkováním podporujeme vztah rodičů a jejich maličkých dětí. Při klokánkování sedí rodič v pohodlném křesle a na své holé kůži hrudníku chová své miminko po neomezenou dobu.
 • V roce 2014 byl na pracovišti zprovozněn kamerový systém umožňující rodinám sledovat děti z domova pomocí videopřenosu.
 • Snažíme se o zapojení rodičů do péče o děti, co nejdříve je to možné.
 • Rodiče mají možnost vytvoření audionahrávekse záznamem jejich hlasů, které jsou dětem reprodukovány, pokud rodiče nemohou být fyzicky přítomni.
 • Samozřejmostí je podpora kojení u dětí, u kterých to dovoluje zdravotní stav. Na oddělení jsou k dispozici laktační poradkyně, které jsou připraveny řešit případné problémy při kojení. Pokud plné kojení není možné, pak mají maminky možnost vyzkoušet různé techniky podporující rozvoj a udržení laktace, způsoby odstříkávání a dokrmování tak, aby byly co nejvíce uspokojeny individuální potřeby jejich dítěte.
 • Součástí našeho týmu je také fyzioterapeut, který v případě potřeby již v průběhu hospitalizace zahajuje dechovou rehabilitaci, orofaciální stimulaci, či Vojtovu reflexní terapii a postupně jsou do těchto technik zapojováni i rodiče
 • Před propuštěním mají rodiče možnost navštívit Kurz resuscitace kojence pro rodiče, během nějž mají možnost získat teoretické znalosti a praktické dovednosti.
 • Naší snahou je individuální přístup k potřebám dětí a časné zapojení rodičů do péče o své dítě – tzv. rodinná péče, a připravit dítě i maminku na propuštění do domácího prostředí.
 • Po přeložení novorozence z jednotky intenzivní a resuscitační péče, jsou součástí oddělení také čtyři lůžka pro maminky umožňující péči v systému rooming-in, tedy společné ubytování miminka s maminkou. Tato lůžka slouží dětem, u kterých se předpokládá brzké propuštění do domácí péče.

Hledáte průvodce, který by vás provedl nástrahami prvních měsíců života jejich předčasně narozeného miminka? Doporučujeme bohatě ilustrovanou knihu Maličké miminko. Obsahuje nejen rady a praktické návody docentky klinické psychologie doc. PhDr. Dr.phil. Laury Janáčkové, CSc. a renomovaného dětského lékaře, vysokoškolského pedagoga a primáře Novorozeneckého oddělení MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D.. K zakoupení je také na sekretariátu oddělení za cenu 249 Kč (třetí patro Gynekologicko-porodnické kliniky FN Olomouc – všední dny 8:00-14:00).

Podrobné informace pro rodiče dětí hospitalizovaných na JIRP najdete ZDE.

Více informací naleznete také na facebookových stránkách oddělení JIRP.