Kde nás najdete

Lůžková část novorozeneckého oddělení je umístěna ve 2. patře budovy C.
V budově sídlí též Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc.

Ambulantní část novorozeneckého oddělení je v 1. patře téže budovy, v jejím ambulantním traktu.

Kde nás najdete